با سلام. بدین وسیله باستحضار می رساند قرض الحسنه دانشگاه شهرضا با هماهنگی بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان در حال تاسیس می باشد. اطلاعات بیشتر در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.