مطالب توسط مدیر

شرح وظایف‏

اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی، پشتیبانی و رفاهی. تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تائید. مراقبت در […]